Kvalitetspolicy

Teampac är certifierade och uppfyller kraven enligt ISO 9001.
Det övergripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att leverera material med de kvalitets, och miljökrav som ställs,
och ökad leveranssäkerhet. Då lever vi upp till kundernas krav och förväntningar, men vi beaktar även andra
intressenters krav samt att vi möter de krav som lagar och förordningar kräver.

Genom krav på och utvärdering av våra leverantörer säkerställer vi kvaliteten på våra produkter.
De som kontaktar oss bemöts med respekt och professionalitet.

Personalen har den kompetens som krävs för att ge korrekt information angående våra produkter.
Vi styr verksamheten mot uppsatta mål och ständiga förbättringar.


Miljöpolicy

Det gör vi genom att vi strävar efter att välja material utan Ftalater och mer och mer återvunnet material.
Vi arbetar ständigt med att erbjuda bättre miljö, miljömärkt utrustning samt tillverkningsalternativ genom kontrollerat och förbättrat material i våra produkter. 

Vi är medlemmar i Normpack för att kunna garantera och säkerställa våra produkters lämplighet för den miljö de används i.
Vi följer de lagar och förordningar som ställs på oss.
Vi är anslutna till REPA-registret – näringslivets samarbetsorganisation av materialbolag för återvinning av förpackningar.
Vi sorterar vårt avfall.

För att säkerställa våra transporters bästa kvalitet både ur logistik- och miljösynpunkt har vi valt att enbart arbeta
med de transportfirmor som kan påvisa miljöarbete.
Egna fordon och s.k. förmånsbilar bör vara det senaste miljöalternativet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår